20061007(008) CIMG0945 Gävle 2 Gävle1 Görveln5 Halmstad 015 Halmstad 018 Helsingborgs bibliotek Marcus 1 Musei rondellen Jönköping NA takFalkenberg Nacka Natstation_I3Q9174 Natstation_I3Q9211 Natstation_I3Q9231 Natstation_I3Q9245 Natstation_I3Q9257 Natstation_I3Q9282 Natstation_I3Q9293 Natstation_I3Q9301 Natstation_I3Q9322 Natstation_I3Q9324 Natstation_I3Q9373 Natstation_I3Q9659 Natstation_I3Q9684 Natstation_I3Q9691 Natstation_Y1W8939 Natstation_Y1W8964-b Nätstationssida Oversiktsbilde P1000353 P1000413 P1000419 P1010276 P1010278 P1010365 P1010554 P1010887 P1010890 P1020594 P1020950 P1020978 P1030090 P1030248 P1030277 P1030281 P1030793 P1030812 P1030956 P4100233 P4100252 PA080230 PA080261 PA090116 PA090123 PA090124 PICT0191 PICT0192 PICT0338 tak Trelleborg 1 Trelleborg 3 VÄXJÖ

Vårt erbjudande

Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi vårt utbud till den intressanta omvandlingen av kraftdistributionsnäten till nya förutsättningar, så kallade Smarta nät.

Samhällets väsentligt ökade krav på högre tillgänglighet i näten i kombination med ökad lokal elproduktion kräver nya intelligenta lösningar med högre prestanda och intelligens hos apparater och sensorer parade med modern kommunikationsteknologi.

Företaget är speciellt anpassat för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera även komplexa och krävande leveranser.


Vår affärsidé
Vår affärsidé är att vara en oberoende leverantör av nätstationer, smarta nätstationsfunktioner och komponenter. Det betyder att vi försöker förstå problem och möjligheter hos elkraftsdistributörerna och att hitta attraktiva lösningar på dem.

Vi arbetar i nätverk med kompetenser hos andra företag för att därigenom kunna åstadkomma mera och att göra det snabbare och kostnadseffektivare.

Smartare nätstationer

Samhället ändras i snabb takt, vi gör oss än mer beroende av kommunikation. Den måste i framtiden fungera i alla lägen. Eftersom den försörjs av 240 VAC från elnätet kommer krav på tillgänglighet av i princip 100% att krävas, lika kraven som finns idag för världens Mega-städer. Vi har också att ta hänsyn till att lokal elproduktion tillkommer i stor skala liksom att el- och elhybridbilar kommer att kräva stora effekt-tillskott lokalt i nätet.

Det här innebär att vi går från ett statiskt nät som i princip bygger på 1970-tals teknik till ett dynamiskt nät som innehåller moderna brytare, sensorer, intelligens och kommunikation.

Nätstationen är en central del i detta och kommer att bli allt smartare. Det här passar oss bra eftersom vi har kompetensen och ser att vår konkurrenskraft ökar med komplexiteten i leveranserna
.

Nyheter

ELFACK 2017 9-12 maj
Välkommen att besöka oss i monter B09:68.