Miljöarbete 
Nätstations alliansen är certifierade enligt Svensk miljöbas "Svensk Miljöbas är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001 och som är anpassad till mindre företag och organisationer. Standarden ställer krav på den som vägleder verksamheten i arbetet med att införa miljöledningssystemet (utfärdare) den som reviderar verksamheten (revisorer) och den organisation som ska miljödiplomeras (verksamheter). 

Svensk Miljöbas har tagit fram en jämförelse mellan ISO 14001, EMAS och Svensk Miljöbas."