KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Ombyggnader av befintliga stationer
12-24/0,4 kV

Många nätstationer, både inhyse- och traditionella , börjar falla för ålderstrecket eller uppfyller inte längre rimlig personsäkerhet. Vi kan erbjuda kostnadseffektiva ombyggnader som också lyfter stationen från dåtidens statiskta nät till morgondagens dynamiska nät. Vår stora erfarenhet och frihet att välja elutrustning gör att vi kan åstadkomma intressanta och konkurrenskraftiga lösningar.