Nätstationer i betong.

Anställda inom Nätstations Alliansen AB har 100-tals år av erfarenhet att bygga betongnätstationer. Samarbetspartner är Huskvarna Cementgjuteri.Bolaget är mer än 75 år gammalt, privatägt och ligger i Tenhult.

Till samtliga stationer kan väljas:


Mellanspänningsställverk av skilda fabrikat exempelvis Smart Ring från HM Power, SVS/Xiria från Eaton Holec, Safe Ring Air från ABB eller vårt egna enfasisolerade NA12 med NAL eller NALF lastfrånskiljare.

Lågspänningsställverk med skensystem av fabrikat Kabeldon, CEWE, Fastline eller Slimline. Alternativt kan MCCB brytare från ABB användas.

Transformator väljs efter önskemål.
 

ELVIRA I
Utomhusbetjänad betongnätstation 12-24/0,4 kV, 800 kVA

ELVIRA I är en robust och tålig station med lång livslängd och som passar i de flesta sammanhang. Stationen kan förses med sadeltak, samt olika alternativ av fasader.

Som mellanspänning väljes enfasisolerat ställverk alternativt ställverk med ljusbågsdräpare. Lågspänning med säkringslister av valbart fabrikat, alternativt med MCCB brytare från ABB.

Kan levereras med transformator inmonterad.
ELVIRA II
 

ELVIRA II
Utomhusbetjänad betongnätstation 12-24/0,4 kV, 2 x 800 kVA

Utomhusbetjänad betongnätstation 12-24/0,4 kV, 2 x 800 kVA
ELVIRA II är uppbyggd som ELVIRA I men med plats för två transformatorer.

ELVIS I
Inomhusbetjänad betongnätstation, 12-24 kV, 800 kVA.
 

ELVIS I har ett kompakt utförande med all elutrustning placerad i samma rum. Stationen, som är källarlös, har betjäning åt endast ett håll, vilket tillsammans med utmärkt estetik, livslängd och avgränsning mot allmänheten vid arbete gör den mycket lämpad och lönsam för placering i stadsområden.
Genom att ställa stationen på tjock insolering kan kabelarbetet utföras mycket enkelt, till och med lättare än om stationen varir försedd med källare.

Som mellanspänning väljs ett enfasisolerat ställverk eller ett ställverk försett med ljusbågsdräpare. Transformatorns anslutningar beröringsskyddas både på upp- och nedsidan. Lågspänningen kan förses med ljusbågsskydd som löser ut mycket snabbt vid fel samt säkringslister av valbart fabrikat. Alternativt kan MCCB brytare från ABB användas.

Kan levereras med transformator inmonterad på fabrik.
 

ELVIS II
Inomhusbetjänad betongnätstation, 12-24 kV, 2 x 800 kVA

ELVIS II är uppbyggd lika som ELVIS I men har plast för två transformatorer