nätstationer plåt

Anställda inom Nätstations Alliansen har 100-tals manårs erfarenhet av att bygga plåtstationer. Dessa byggs i egen regi vid vår verkstad i Falkenberg.


ELON
12-24/0,4 kV, 200 kVA

Robust och rejäl markstation i AL/ZN-plåt lämplig vid kablifiering av friledningsnät eller för ett avstick från en linje till en matningspunkt.

Högspänningssäkringar som kan frånskiljas utan personrisk.

Plats för parkering av kabel vid sektioneringar. Kan levereras med transformator inmonterad.


ELOF
12/0,4 kV, 315 kVA

Robust och rejäl markstation i AL/ZN-plåt lämplig vid kablifiering av friledningsnät eller för ett avstick från en linje till en matningspunkt.

Personsäkert kapslad högspänningsapparat  för frånskiljning och trefasig utlösning.

Kan levereras med transformator inmonterad.


ELIN
12 kV, 500 kVA

Robust och rejäl plåtstation in Al/Zn för traditionella kabelslingor med plast för 4 fack.

Som mellanspänning kan enfasisolerat kompaktställverk väljas alterntivt ställverk med ljusbågsdräpare.

Lågspänning finns för särskilda behov.

Transformator kan inmonteras på fabrik.