7

Antal anställda

Allians

Jobbar i nätverk

120 MSEK

Omsättning

Om oss

Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB distribution’s nätstationsverksamhet.  Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi vårt utbud till omvandlingen av elnätet till nya förutsättningar. Företaget är speciellt anpassat för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera mer krävande och komplexa leveranser.
Erfarna
Flexibla
Oberoende

Kvalitet & Miljö

Nätstations Alliansen har kvalitetsledningssystem och miljöledningssytem i enlighet med kraven i Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas. Systemen skapar förutsättningar för ständiga förbättringar, säkrare processer och minskad miljöbelastning.


Smarta samarbeten ger ökad kompetens

Vår idé är att, i stället för att vara ett djupförädlingsbolag, vara ett bolag som arbetar i nära samarbete och i nätverk med partners. På så sätt kan vi säkerställa rätt kompetens samt snabbare och effektivare produktion. Nätstations Alliansens personal arbetar aktivt med alliansföretagen och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.

 

Nätstationer

Nätstations Alliansen erbjuder ett komplett program av standardiserade betongstationer och plåtstationer. Utomhus- och inomhusbetjänade nätstationer i betong finns för 12/24 kV och för transformatorer upp till 2 × 1250 kVA. Utomhusbetjänade plåtstationer typ Elwood finns för  12/24kV och kan levereras nyckelfärdiga med inmonterad transformator 100-800kVA. Vi kan även erbjuda kund- och projektanpassade lösningar när det handlar om olika typer av betonghus.

ELVIRA

ELVIS

ELTON

ELWOOD

Övriga produkter

Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av ställverk, transformatorer och annan elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser, det mest optimala för projekten.

Kundanpassade lösningar

Nätstations Alliansen erbjuder kundanpassade lösningar som exempelvis används vid industrier och vid de tillfällen då standardiserade stationer inte lämpar sig för ändamålet. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla en unik lösning där stationen utformas efter kundens krav och önskemål. Beroende på stationens storlek, vikt och utrustningen kan stationen levereras i flera delar och monteras på plats i form av ett platsbygge.

Exteriör anpassning

Nätstations Alliansen tillverkar och levererar nätstationer som även exteriört är anpassningsbara för olika miljöer med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och tak typer. Kraven på det exteriöra utseendet ökar alltmer när nätstationerna kommer in i de mer centrala delarna av städerna. 

Leverans av nyckelfärdiga nätstationer

Våra nätstationer levereras - där så är avtalat - direkt till färdig nätstationsbädd. I de flesta fall är nätstationerna helt nyckelfärdiga  dvs. "plug and play". Vi kan även hjälpa till med eventuella installationsarbeten på plats vid leverans om så behövs.

Totalentreprenad 0,4-36kV

Ett komplett åtagande från projektering till slutbesiktning


NYHETER

 26 April 2023

Projekt SÄTRA i Västerås
Denna vecka har vi återigen haft leverans till Mälarenergi och Sätra projektet i Västerås. Denna leverans bestod av en ....

14 November 2022

Nätstations Alliansen levererar till Abdon Food
Nätstations Alliansen fick förtroendet att leverera kraftförsörjningen till Abdon Foods nya kvarn i Västerås.