Välkommen till Nätstations Alliansen AB

En erfaren, flexibel och oberoende tillverkare av nätstationer och elkraftdistributionsutrustning

7

Personal

Allians

Jobbar i nätverk

150 MSEK
Omsättning

NYHETER

 

Om oss

Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB distribution’s nätstationsverksamhet. Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi hela tiden vårt erbjudande av nätstationer och elkraftdistributionsutrustning till marknadens nya förutsättningar. Företaget är speciellt anpassat för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera mer krävande och komplexa leveranser.  
Erfarna
Flexibla
Oberoende

Smarta samarbeten ger ökad kompetens

Vår idé är att, i stället för att vara ett djupförädlingsbolag, vara ett bolag som arbetar i nära samarbete och i nätverk med partners. På så sätt kan vi säkerställa rätt kompetens samt snabbare och effektivare produktion. Nätstations Alliansens personal arbetar aktivt med alliansföretagen och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.

 
 

Nätstationer

Nätstations Alliansen erbjuder ett komplett program av standardiserade betongstationer och plåtstationer. Utomhus- och inomhusbetjänade nätstationer i betong finns för 12/24 kV och för transformatorer upp till 2 × 1250 kVA. Utomhusbetjänade plåtstationer typ ELWOOD finns för 12/24kV och kan levereras nyckelfärdiga med inmonterad transformator upp till 800kVA. Vi kan även erbjuda kund- och projektanpassade lösningar när det handlar om olika typer av betonghus.  

Övriga produkter

Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av ställverk, transformatorer och annan elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser, det mest optimala för projekten.

Leverans av nyckelfärdiga nätstationer

Våra nätstationer levereras - där så är avtalat - direkt till färdig nätstationsbädd. I de flesta fall är nätstationerna helt nyckelfärdiga dvs. "plug and play". Vi kan även hjälpa till med eventuella installationsarbeten på plats vid leverans om så behövs.

Exteriör anpassning

Nätstations Alliansen tillverkar och levererar nätstationer som även exteriört är anpassningsbara med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och taktyper.
Ibland behövs en större anpassning av nätstationerna till den fysiska miljön än vad som kan åstadkommas genom befintliga standardstationer. Det kan till exempel handla om anpassning till stads- och landskapsbild, kulturvärden på platsen eller utformningsbestämmelser i detaljplan.

Kundanpassade lösningar

Nätstations Alliansen erbjuder kundanpassade lösningar som exempelvis används vid industrier och vid de tillfällen då standardiserade stationer inte lämpar sig för ändamålet. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla en unik lösning där stationen utformas efter kundens krav och önskemål. Beroende på stationens storlek, vikt och utrustning kan stationen levereras i flera delar och monteras på plats i form av ett platsbygge.

Totalentreprenad 0,4-36 kV

Nätstations Alliansen ser framåt och vill kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Vi anser att framgångsfaktorer är smart- och framtidsäker teknik och tillsammans med professionell personal som har god kunskap i att förbereda, planera och utföra så har vi möjligheten att ta oss an denna typ av uppdrag. Det innebär minimala avbrott och minimalt arbete för kunden.

Lösningar för E-mobility och Förnybar Energi

Laddinfrastruktur

Med fler laddbara fordon på vägarna ökar behovet av en välfungerande laddinfrastruktur. Nätstations Alliansen erbjuder leveranser av kundanpassade och nyckelfärdiga nätstationer till laddinfrastrukturen för elfordon.

Solenergi och Vindkraft

Nätstations Alliansen erbjuder leveranser av transformatorstationer, fördelningsstationer och teknikhus till producenter och operatörer inom solenergi och vindkraft. I enlighet med nätägarens krav levererar vi nyckelfärdiga hus tillverkade i plåt, betong eller sandwichelement med tillhörande utrustning upp till 36kV.