Galleri

Elvis 2 - Träfasad matris / Sadeltak

Gjutning av betongstation

Dubbel Elvis 2  ( Exempel på platsbygge )

Avlyft av betongstation

Betongstation, fasad täckt med träribbor

Nätstation i stadsmiljö

Elvis 2 - Tegel matris / Kuverttak

Lågspänningsställverk 

Plåtstation

Inkopplad transformator

Platsbygge - Tegel

Nätstation i stadsmiljö