Om oss

Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB distribution’s nätstationsverksamhet. Affärskonceptet uppskattades av marknaden och tyngdpunkten av leveranserna har blivit betongstationer och plåtstationer, ofta med lite tyngre märkdata och med komplexare elutrustning.
 
Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion. Företaget är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser, mest optimala för just projekten.

Vi ställer gärna upp på ett besök hos Er där vi mer i detalj presenterar vårt företag, vårt affärsupplägg, referenser samt går igenom vårt anbud och presenterar de personer som är tänkta att ta hand om leverensarna.
 
Vi hoppas at ni ska finna oss intressanta.
 

Vi som jobbar här

Louise, Jens, Martina och Patrik.

Från vänster: Lars, Mads, Jan, Mia, Tobias och  Sven-Arne.

Vårt erbjudande

Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi vårt utbud till omvandlingen av elnätet till nya förutsättningar. Företaget är speciellt anpassat
för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera
även komplexa och krävande leveranser.

Vår affärside

Vår idé är att vara en oberoende leverantör av nätstationer och komponenter. Det betyder att vi försöker förstå utmaningar och möjligheter i det specifika projekten hos elkraftsdistributörerna, och i gemenskap hitta optimala lösningar.

Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion.
 

Policy / Mål

Att leverera nätstationer till avtalat utförande, tid och kvalitet. Verksamheten drivs med fastlagda strategier mot fastlagda mål. Företagets personal arbetar aktivt med alliansföretag och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.
 

Miljö

Nätstations Alliansen AB har miljö-ledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen bland annat har: En miljöpolicy, mål, handlingsplan och genomför konkreta miljöförbättringar.