Om oss

Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB distribution’s nätstationsverksamhet. Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion. Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser,  det mest optimala för projekten.

Vårt affärskoncept uppskattas av marknaden och tyngdpunkten av våra leveranserna har blivit betongstationer och plåtstationer, ofta med lite tyngre märkdata och med komplexare elutrustning. Vi ställer gärna upp på ett besök hos Er eller via Teams där vi mer i detalj presenterar vårt företag, vårt affärsupplägg, referenser samt går igenom vårt anbud och presenterar de personer som är tänkta att ta hand om leverensarna.

Vår affärsidé

Vår idé är att vara en oberoende leverantör av nätstationer och komponenter. Det betyder att vi försöker förstå utmaningar och möjligheter i de specifika projekten hos elkraftsdistributörerna, och i gemenskap hitta optimala lösningar. Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion.

Policy / Mål

Att leverera nätstationer till avtalat utförande, tid och kvalitet. Verksamheten drivs med fastlagda strategier mot fastlagda mål. Företagets personal arbetar aktivt med alliansföretagen och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.

Miljö

Nätstations Alliansen AB har miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen bland annat har: En miljöpolicy, mål, handlingsplan och genomför kon-kreta miljöförbättringar.

Vårt erbjudande

Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi vårt utbud till omvandlingen av elnätet till nya förutsättningar. Företaget är speciellt anpassat för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera mer krävande och komplexa leveranser.

Nätstations Alliansen ser framåt och vill kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Vi anser att framgångsfaktorer är smart- och framtidssäker teknik och tillsammans med professionell personal som har god kunskap i att förbereda, planera och utföra så har vi möjligheten att ta oss an denna typ av uppdrag. Det innebär mini-mala avbrott och minimalt arbete för nätbolaget. 

Vi har genom åren utfört totalentreprenader i södra delen av Sverige tillsammans med Svenska Kraftmontage och PS-Industri-teknik och i början av 2020 inledde Nätstations Alliansen ett sammarbete med Mälarkraft Service. Under 2020 färdigställde Nätstations Alliansen fyra stycken totalentreprenader i samarbete med Mälarkraft Service.