Om oss
Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB distribution’s nätstationsverksamhet. Affärskonceptet uppskattades av marknaden och tyngdpunkten av leveranserna har blivit betongstationer och plåtstationer, ofta med lite tyngre märkdata och med komplexare elutrustning.
 
Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion. Företaget är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser, mest optimala för just projekten.

Vi ställer gärna upp på ett besök hos Er eller via Teams där vi mer i detalj presenterar vårt företag, vårt affärsupplägg, referenser samt går igenom vårt anbud och presenterar de personer som är tänkta att ta hand om leverensarna.
 
Vi hoppas att ni ska finna oss intressanta!

 

Vår affärside

Vår idé är att vara en oberoende leverantör av nätstationer och komponenter. Det betyder att vi försöker förstå utmaningar och möjligheter i det specifika projekten hos elkraftsdistributörerna, och i gemenskap hitta optimala lösningar.

Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion.
 

Vårt erbjudande
Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi vårt utbud till omvandlingen av elnätet till nya förutsättningar. Företaget är speciellt anpassat för att vara flexibelt, teknikkunnigt och med kapacitet och förmåga att leverera
även komplexa och krävande leveranser.

Nätstations Alliansen ser framåt och vill kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Vi har tidigare utfört totalentreprenader i södra delen av Sverige tillsammans med Svenska kraftmontage och PS- Industriteknik och i början av 2020 utökade Nätstations Alliansen sin fileal och inledde ett nytt sammarbete med Mälarkraft Service. Målet och förhoppningen är att även kunna erbjuda och utföra dessa tjänster till kunder i Mälardalen.

Vi anser att framgångsfaktorer är smart- och framtidssäker teknik och tillsammans med professionell personal som har god kunskap i att förbereda, planera och utföra så har vi möjligheten att ta oss an denna typ av uppdrag. Det innebär minimala avbrott och minimalt arbete för nätbolaget.

Nätstations Alliansen har under 2020 hunnit färdigställa fyra stycken totalentreprenader i sammarbete med Mälarkraft service.

 

Policy / Mål

Att leverera nätstationer till avtalat utförande, tid och kvalitet. Verksamheten drivs med fastlagda strategier mot fastlagda mål. Företagets personal arbetar aktivt med alliansföretag och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.
 

Miljö

Nätstations Alliansen AB har miljö-ledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen bland annat har: En miljöpolicy, mål, handlingsplan och genomför konkreta miljöförbättringar.