Om oss

Elkraftdistribution är ett område under stor utveckling och behovet av ytterligare investeringar är stort. Pådrivande är bland annat framväxten av mer klimatsmarta lösningar, satsningar på hållbar energiproduktion samt ökad elektrifiering av transportsektorn.

Nätstations Alliansen bildades år 2001 och merparten av de anställda har under tidigare år haft nyckelpositioner inom ABB Distribution’s nätstationsverksamhet. Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion.

Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser, det mest optimala för projekten.

Vårt affärskoncept uppskattas av marknaden och merparten av våra leveranser har blivit betongstationer och plåtstationer, ofta med lite tyngre märkdata och med komplexare elutrustning. Vi ställer gärna upp på ett besök hos Er eller via Teams där vi mer i detalj presenterar vårt företag, vårt affärsupplägg, referenser samt går igenom vårt anbud och presenterar de personer som är tänkta att ta hand om leveranserna.

 

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att vara en oberoende leverantör av nätstationer och komponenter. Det betyder att vi försöker förstå utmaningar och möjligheter i det specifika projekten hos elkraftdistributörerna och i gemenskap hitta optimala lösningar. Vi arbetar i nätverk med andra företag för att därigenom kunna åstadkomma ökad kompetens, snabbare och effektivare produktion.

Vår policy/mål

Att leverera nätstationer till avtalat utförande, tid och kvalitet. Verksamheten drivs med fastlagda strategier mot fastlagda mål. Företagets personal arbetar aktivt med alliansföretagen och andra underleverantörer för att uppnå det primära målet – Nöjda kunder.

Kvalitet

Nätstations Alliansen har kvalitetsledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Kvalitetsbas 2:2019. Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och säkrare processer.

Miljö

Vi har miljöledningssystem i enlighet med kraven i  Svensk Miljöbas 4:2017. Detta innebär att organisationen bland annat har: En miljöpolicy, mål, handlingsplan och genomför konkreta miljöförbättringar.

Vårt erbjudande

Nätstations Alliansens idé är att, i stället för att vara ett djupförädlingsbolag, vara ett lätt bolag som arbetar i nära samarbete och i nätverk med partners. På så sätt kan vi säkerställa rätt kompetens samt snabbare och effektivare produktion. Företaget är oberoende i förhållande till elkomponent-leverantörerna vilket innebär att vi också kan erbjuda den, som vi anser, mest optimala lösningen.

Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi hela tiden vårt erbjudande av nätstationer och elkraftdistributionsutrustning till marknadens nya förutsättningar. Företaget ligger tekniskt i framkant och är med sitt partnernätverk flexibelt, samt har kapacitet och förmåga att leverera komplexa system och klara krävande leveranser till elnätbolag och industrikunder.

Nätstations Alliansen ser framåt och vill kunna erbjuda kunderna en hel-hetslösning. Vi anser att framgångsfaktorer är smart- och framtidsäker teknik och tillsammans med professionell personal som har god kunskap i att förbereda, planera och utföra så har vi möjligheten att ta oss an denna typ av uppdrag. Det innebär minimala avbrott och minimalt arbete för nätbolaget.

Vi har genom åren utfört totalentreprenader i södra delen av Sverige med Svenska Kraftmontage och PS-Industriteknik. I Mälardalen med omnejd utför vi uppdrag i samarbete Kraftservice Mälardalen AB och i Oktober 2022 inleddes samarbete inom totalentreprenad med Smålands Kraftservice.

Söderbergföretagen J AB

Nätstations Alliansen ingår i Söderbergföretagen J AB sedan Maj 2022. Söderbergföretagen är en familjeägd industrikoncern med dotterbolag inom fyra affärsområden: Komponenter, Elkraft, Infrastruktur och Teknikhandel. Med huvudkontor i Malmö har vi ca 500 anställda och en omsättning på 2 MDR SEK.

Läs mer om Söderbergföretagen här: www.soderbergforetagen.se