Inomhusbetjänade betongstationer typ ELVIS för 12/24kV

Vår inomhusbetjänade betongstationer typ ELVIS tillverkas av prefabricerade betongelement. Byggnadens utformning är estetiskt tilltalande och har som standard en ströpplad yta som kan fås i valfri NCS kulör enligt önskemål. Stationerna levereras som standard med kuverttak eller alt. med sadeltak. Stationsbyggnader typ ELVIS finns i totalt fyra (4) storlekar och utförs som standard med en aluminiumdörr som är förberedd för cylinderlås och försedd med panikregel. Nätstationerna levereras som standard med 1-2 st galvade venti-lationsgaller, värmeradiator och fast monterad belysning. 

För nätstationer typ ELVIS så är hög- och lågspänningsutrustning samt transformator placerade i gemensamt ställverksrum. HSP- och LSP-anslutningar på transformator är som standard beröringsskyddade för att förhöja personsäkerheten. Byggnaderna har ingen kabelkällare, slitsar/urtag för kabelgenomföring finns i betonggolvet. Genom att ställa nätstationen på en cellplastsbädd, så kan kabelarbetet utföras mycket enkelt. Nätstationer typ ELVIS kan levereras helt nyckelfärdiga med monterad högspänning (12/24kV) och lågspänning samt med en (1) alt. två (2) transformatorer. 

Samtliga prefabricerade betongelement enligt NORDCERT.

ELVIS 1

Byggnadsstorlek:  B 2805 x L 4015mm
Transformator max  1 x 1250kVA

ELVIS 1F (förlängd)

Byggnadsstorlek:  B 2805 x L 4640m
Transformator max  1 x 1250kVA

ELVIS  2

Byggnadsstorlek:  B 3075 x L 5105mm
Transformator max  2 x 800kVA

ELVIS  2F (förlängd)

Byggnadsstorlek:  B 3075 x L 6305mm
Transformator max  2 x 1250kVA

Inomhusbetjänade betongstationer typ ELTON med kabelkällare för 12/24kV

Våra inomhusbetjänade betongstationer med kabelkällare tillverkas av prefabricerade betongelement. Byggnadens utformning är estetiskt tilltalande och har som standard en ströpplad yta som kan fås i valfri NCS kulör enligt önskemål. Stationerna levereras som standard med kuverttak. För nätstationer typ ELTON med kabelkällare så är hög- och lågspänningsutrustning placerade i gemensamt ställverksrum. Stationerna utförs som standard med omålade aluminiumdörrar som är förberedda för cylinderlås och försedda med panikregel. Transformatorer placeras i separata transformatorrum. Nätstationer typ ELTON med kabel-källare finns för en (1) eller två (2) transformatorer max 1250kVA. 

Transformatorrum har som standard 2 st galvade ventilationsgaller. I övrigt ingår värmeradiator i ställverks-rum och kabelkällare samt fast monterad belysning i ställverksrum och transformatorrum. Kabelkällaren har ett inre djup om 600mm samt hål (Ø 110mm) för kabelgenomföring. Stationerna kan levereras helt nyckelfärdiga med monterad högspänning (12/24kV) och lågspänning samt med en (1) alt. två (2) trans-formatorer. 

Samtliga prefabricerade betongelement enligt NORDCERT.

ELTON 1 

Byggnadsstorlek:  B 2460 x L 4570mm
Transformator max  1 x 1250kVA

ELTON 2 

Byggnadsstorlek:  B 3360 x L 5040mm
Transformator max  2 x 1250kVA

För mer information om nätstationer med kabelkällare kontakta Nätstations Alliansen.