Utomhusbetjänade betongstationer typ ELVIRA för 12/24kV

Vår utomhusbetjänade betongstation typ ELVIRA tillverkas av prefabricerade betongelement. Byggnadens utformning är estetiskt tilltalande och har som standard en ströpplad yta som kan fås i valfri NCS kulör enligt önskemål. Byggnaderna levereras som standard med kuverttak alt. sadeltak. Transformatorrummet är försett med öppningsbara ventilationsgaller i galvat urförande. Fundamentet fungerar även som olje-uppsamlingskärl och rymmer 100% av transformatoroljan vid ev. läckage. Dörrar har tvåpunkts stängning och hänglåsen är placerade i en låslåda med väderskyddande lucka. Stationen levereras med fast monterad belysning i samtliga utrymmen. 

På HSP- och LSP sidan finns en demonterbar gavelplåt. Med plåten borttagen är det sedan enkelt att rulla in kablar. Nätstationer typ ELVIRA kan levereras helt nyckelfärdig med monterad högspänning (12/24kV) och lågspänning samt med en (1) alt. två (2) transformatorer. 

Samtliga prefabricerade betongelement enligt NORDCERT.

ELVIRA 1

Transformatorutrymmet i ELVIRA 1 är dimensio-nerat för 1st 800-1250 kVA transformator. Observera att transformatorers dimensioner varierar, och kon-troll måste göras att vald transformator passar.

ELVIRA 1 byggnadsstorlek: 2270 x 3045mm
Transformatorutrymme: B 1335 L 2150

ELVIRA 2

Transformatorutrymmet i ELVIRA 2 är dimensio-nerat för 2st 800-1250 kVA transformator. Observera att transformatorers dimensioner varierar, och kon-troll måste göras att vald transformator passar.

ELVIRA 2 byggnadsstorlek: B 3360 x L 3950mm
Transformatorutrymme x 2: B 1570 x L 2115 mm