Ritningar

Nedanstående ritningar är exempel på våra standard stationer. 
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en optimal lösning för ditt behov.

Utomhusbetjänade betongstationer

Inomhusbetjänade betongstationer

ELVIS 1

ELVIS 1F (förlängd)

Inomhusbetjänade nätstationer med kabelkällare

Plåtstationer  - ELWOOD serien

ELWOOD (betongsockel)

ELWOOD 2
ELWOOD 4
ELWOOD 3
ELWOOD 5