Nedanstående ritningar är exempel på våra standard stationer. 
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en optimal lösning för ditt behov.

Elvis 1

Elvis 2

Elvis 2 förlängd

Schaktritning Elvis 1

Schaktritning Elvis 2

Schaktritning Elvis 2 förlängd

Elvira 1

Elvira 2

Schaktritning Elvra 1

Schaktritning Elvra 2

Utomhusbetjänad plåtstation med betonsockel.

Utomhusbetjänad plåtstation.

Inomhusbetjänad plåtstation.