Projekt - Abdon Food

Nätstations Alliansen fick förtroendet att leverera kraftförsörjningen till Abdon Foods nya kvarn i Västerås.

Leveransen omfattar ny abonnentstation i betong med Smart Ring mellanspänningsställverk och mätfack i 12kV utförande samt dubbelt lågspänningsställverk 2 x 2500A. Vidare ingår 2st torrisolerade transformatorer på 1250kVA från Tesar. Byggnaden levererades som en prefabricerad lösning i två delar som dockades ihop på plats.

Klicka på bilderna för att förstora dem.