Totalentreprenad 0,4-36kV

Nätstations Alliansen ser framåt och vill kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Vi anser att framgångsfaktorer är smart- och framtidsäker teknik och tillsammans med professionell personal som har god kunskap i att förbereda, planera och utföra så har vi möjligheten att ta oss an denna typ av uppdrag. Det innebär minimala avbrott och minimalt arbete för kunden.

Vi har genom åren utfört totalentreprenader i södra delen av Sverige med Svenska Kraftmontage och PS-Industriteknik. I Mälardalen med omnejd utför vi uppdrag i samarbete Kraftservice Mälardalen AB och i Oktober 2022 inleddes samarbete inom totalentreprenad med Smålands Kraftservice.

Ett komplett åtagande från projektering till slutbesiktning

• Projektledning / Tidplan
• Projektering / Beredning
• Byggnadslov / Grävningstillstånd
• Arbetsmiljö (Samordnare & Plan)
• Personaliggare
• Konstruktion / Dokumentation

• Grävning och Stationsgrund
• Nätstationer i Betong eller Plåt

• LSP- och MSP ställverk
• Transformatorer

• Skarvning av LSP- och MSP kablar
• Spänningssättningsplan

• Driftomkopplingar i nätet
• TA-Plan
• Transport och Avlyft
• Inkoppling av LSP- och MSP kablar
• Provning / Idrifttagning
• Rasering / Avfallshantering