NYHETER


 
11 Mars 2024

Nätstations Alliansen levererar kraftförsörjningen till MTC

MTC Powder Solutions nyetablering i Hallstahammar krävde en specialanpassad lösning. Leveransens omfattning var en ny platsbyggd abonnentstation 10x6 meter i betong. Byggnaden inkluderar ställverksrum med installationsgolv samt 4st separata utrymmen för transformatorer.....


25 April 2024

Välkommen Patrik!

Nätstations Alliansen förstärker konstruktionsteamet i Falkenberg med Patrik Ackre Larsson. Patrik kommer närmast från vår allianspartner Svenska Kraftmontage.  Patriks kontaktuppgifter finner du via länken nedan.


01 September 2023

Uppdatering Elwood plåtstationer

Vi har utökat vårt sortiment av nätstationer i plåt med betongfundament. Utöver Elwood 4 så finns nu även Elwood 3 och Elwood 5. I samband med utökningen av sortimentet gjordes några modifieringar som gör stationerna mer användarvänliga. Den största förändringen är att det nu finns öppningsbara dörrar/ventilationsgaller på bägge sidor om transformatorutrymmet.


26 April 2023

Projekt Sätra i Västerås

Denna vecka har vi återigen haft leverans till Mälarenergi och Sätra projektet i Västerås. Denna leverans bestod av en nätstation (Elvis 2F – Olivgrön) och en isolerad betongstation som ska användas för att fördela fiber (Mörkgrön). De matris-gjutna fasaderna är framtagna just för detta projekt. Taken kommer att förses med sedum inom snar framtid.
Läs mer om Sätra projektet på  www.sweco.se


14 November 2022

Nätstations Alliansen levererar till Abdon Foods

Nätstations Alliansen fick förtroendet att leverera kraftförsörjningen till Abdon Foods nya kvarn i Västerås.


01 September 2022

ELTON inomhusbetjänad betongstation med kabelkällare

Nätstations Alliansen utvidgar sitt standardsortiment med nätstationer typ ELTON.


22 April 2022

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

Det ställs nya krav på stora investeringar inom elinfrastruktur i samhället. I linje med detta förvärvar Söderbergföretagen majoriteten av Nätstations Alliansen AB.