Nyheter

 
01 September 2023

Uppdatering av Elwood plåtstationer

Vi har utökat vårt sortiment av nätstationer i plåt med betongfundament. Utöver Elwood 4 så finns nu även Elwood 3 och Elwood 5.
I samband med utökningen av sortimentet gjordes några modifieringar som gör stationerna mer användarvänliga. Den största förändringen är att det nu finns öppningsbara dörrar/ventilationsgaller på bägge sidor om transformatorutrymmet.

05 Juli 2023

Sommarledighet

Det är snart dags för en efterlängtad sommarledighet. Nätstations Alliansen vill passa på att önska alla medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

26 April 2023

Projekt SÄTRA i Västerås

Denna vecka har vi återigen haft leverans till Mälarenergi och Sätra projektet i Västerås. Denna leverans bestod av en nätstation (Elvis 2F – Olivgrön) och en isolerad betongstation som ska användas för att fördela fiber (Mörkgrön). De matris-gjutna fasaderna är framtagna just för detta projekt. Taken kommer att förses med sedum inom snar framtid.
Läs mer om Sätra projektet på  www.sweco.se

14 November 2022

Nätstations Alliansen levererar till Abdon Foods

Nätstations Alliansen fick förtroendet att leverera kraftförsörjningen till Abdon Foods nya kvarn i Västerås.

10 November 2022

Nätstations Alliansen får ny hemsida

Nätstations Alliansen introducerar en ny hemsida. Vi hoppas den ska ge en mer tydlig bild av oss som företag och göra det lättare att hitta information om våra produkter.

1 September 2022

ELTON inomhusbetjänad betongstation med kabelkällare

Nätstations Alliansen utvidgar sitt standardsortiment med nätstation typ ELTON.

22 April 2022

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

Det ställs nya krav på stora investeringar inom elinfrastruktur i samhället. I linje med detta förvärvar Söderbergföretagen majoriteten av Nätstations Alliansen AB.