Övriga Produkter

Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållande till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser kan vara det mest optimala för projekten. Nedan finns ett urval av de produkter som vi kan erbjuda i våra nyckelfärdiga nätstationer eller om man så vill som lösa enheter.
 

NA12

Nätstations Alliansens egentillverkade mellanspänningsställverk NA12 finns för 12kV, 630A, 20kA. Ställverket är enfasisolerat och kräver därmed ingen tryckavlastning. NA12 har apparater av ABB:s driftsäkra konstruktion NAL/NALF i kombination med trepolig mekaniskt förreglad jordningskopplare.

ABB, EATON m.fl

Vi kan även leverera SafeRing- och SafePlus- varianter i 12kV, 24kV och 36kV utförande från ABB samt XIRIA ställverk 12/24kV från EATON. Vi kan på förfrågan även tillhandahålla andra fabrikat.

HM Power

Smart Ring är ett modernt kompaktställverk (RMU) i 12kV utförande från HM Power. Ställverket är enfasisolerat och modulärt samt fritt från SF6-gas. Ställverket är bestyckat med fullvärdiga effektbrytare 630A, inte bara för transformatorn utan också i linjefacken. Smart Ring är konstruerat för att erbjuda full flexibilitet inför tänkbara förändringar i framtidens smarta elnät.

 

Transformatorer

Nätstations Alliansen AB levererar transformatorer i oljeisolerat- och torrisolerat utförande i samarbete med bl.a. Hitachi och Tesar.

Feldetektorer

I samarbete med bl.a. Protrol och Netcontrol levererar Nätstations Alliansen feldetektorer med och utan kommunikation för att du som kund ska kunna optimera din anläggning. Felindikatorerna klarar inte bara att indikera kortslutningsfel utan också små jordfelsströmmar i nät med högohmigt jordad nollpunkt.

 

LSP Ställverk

Nätstations Alliansen kan leverera de flesta typer av lågspänningsställverk till nätstationer, eldistributionsanläggningar och industri.