Försäljning
Nätstations Alliansen är en oberoende leverantör av mellanspänningsställverk i spänningsomårdet 12-36 kV:

NA12 är vårt egentillverkade mellanspänningsställverk. Enfasisolerat, typ NA12 för 12 kV, 630A och 20 kA. Ställverket kräver ingen tryckavlastning och har lastfrånskiljare av ABBs driftsäkra konstruktion NAL/NALF i kombination med trepolig, mekaniskt förreglad, jordningskopplare.
 
Smart Ring är ett modernt kompaktställverk från vårt systerföretag HM Power. Ställverket är enfasisolerat och försett med effektbrytare i samtliga fack och är därmed förberett för framtidens dynamiska nät. 

Nätstations Alliansen kan också leverera Xiria 12 /24 kV  och Magnefix ställverk från Eaton Holec, samt Safe ring varianter från 12 kV till 36 kV från ABB. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla andra fabrikat om så efterfrågas. 

Nätstations Alliansen levererar transformatorer av flera olika fabrikat i samarbete med ABB, Elnord och Helmerverken. 

I samarbete med Protrol levererar Nätstations Alliansen feldetektorer med och utan kommunikation för att du som kund ska kunna optimera din anläggning.

Nätstations Alliansen är leverantör av lågspänningsställverk för både distributionsanläggningar och industrier.

 

Ombyggnation
Många stationer, både inhyse- och traditionella, börjar gå ur tiden eller uppfyller inte längre ställda krav och önskad funktionalitet. Nätstations Alliansen erbjuder kostnads-effektiva ombyggnationer som lyfter stationen från dåtidens statiskta nät till morgondagens dynamiska nät. Vår stora erfarenhet och frihet att välja komponenter gör att vi kan åstadkomma intressanta lösningar. Vid ombyggnation i befintlig byggnad kan Nätstations Alliansen tillhandahålla en komplett lösning med 12-36 kV ställverk, lågspänning, transformator, kablage, montage och annan  efterfrågad utrustning.

Kundanpassade lösningar
Nätstations Alliansen erbjuder kundanpassade lösningar som exempelvis används vid industrier och vid de tillfällen då standardiserade stationer inte lämpar sig för ändamålet. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla en unik lösning där stationen utformas efter kundens krav och önskemål. Beroende på stationens storlek, vikt och utrustningen kan stationen levereras i flera delar och monteras på plats i form av ett platsbygge.

Sektioneringsstation
Stationen kan placeras ute för sektionering av en radialmatning, till exempel: För att reducera omfånget av drabbade kunder vid fel på elnätet eller vid en planerad frånkoppling av en specifik del i nätet (T-off station). Stationen innehåller ett Smart Ring ställverk med effektbrytare och motordon samt en frånskiljare/jordningskopplare. Stationen innehåller överströms- och riktat jordfelsskydd, ett mindre 24VDC batteri, en likriktare och utgångar till signalsystem. Matning till likriktare sker antingen med extern 230 VAC matning eller från spänningstransformator om så önskas.