Ombyggnation

Många nätstationer, både inhyse- och traditionella, börjar gå ur tiden eller uppfyller inte längre ställda krav och önskad funktionalitet. Nätstations Alliansen erbjuder kostnadseffektiva ombyggnationer som lyfter stationen från dåtidens statiska nät till morgondagens dynamiska nät. Vår stora erfarenhet och frihet att välja komponenter gör att vi kan åstadkomma intressanta lösningar. Vid ombyggnation i befintlig byggnad kan Nätstations Alliansen tillhandahålla en komplett lösning med 12-36 kV ställverk, lågspänningställverk, transformator samt kablage, montage och annan efterfrågad utrustning.