Nätstationer i plåt

Nätstation Alliansens arbetar med kundanpassade lösningar för att kunna erbjuda en plåtstation som passar kundens ändåmål. Våra stationer finns i olika storlekar, allt från enkel 100 kVA till dubbel 800 kVA transformator. Plåtstationerna levereras både som mindre utomhusbetjänade och större inomhusbetjänade stationer.

Våra plåtstationer är väderbeständiga och tåliga och tillverkas av magnelisplåt med den höga korrosivitetsklassen C5. Stationerna grundmålas och kan målas i valfri NCS kulör. Som standard är de målade i röd, grön eller grå preotexfärg.

Plåtstationerna levereras som standard med kuverttak eller sadeltak samt med betongfundament eller plåtfundament beroende på typ av station. Dörrar har tvåpunkts stängning och är utrustade med handtag för hänglås bakom väderskyddande lucka. Plåtstationer är ett ekonomiskt fördelaktigt och flexibelt alternativ till betongstationer.

Nedan finns exempel på nätstationer i plåt typ Elwood som är anpassade för max 1 x 800kVA transformator.

Stationerna är tillverkade enligt IEC 62271-202 och uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:19. Prefabricerade betongfundament enligt NORDCERT.

 
 

Elwood 2-5 med plåtfundament

Elwood 3-5 med betongfundament

Bilden visar Elwood 5

Standardfärger

Väggar och dörrar
Röd - NCS S6030-Y80R

Väggar och dörrar
Grön - NCS S6010-G50Y

Väggar och dörrar
Grå - NCS S7500-N

Tak
Svart - NCS S9000-N