Plåtstationer

Nätstation Alliansens arbetar med kundanpassade lösningar för att kunna erbjuda en plåtstation som passar kundens ändåmål. Våra stationer finns i olika storlekar, allt från enkel 100 kVA till dubbla 800 kVA transformatorer. Plåtstationerna levereras både som mindre utomhusbetjänade och större inomhusbetjänade stationer. Nätstation Alliansens plåtstationer är väderbeständig och utförs i korrosionshärdig magnelisplåt (korrosivitetsklass C5). Stationen grundmålas och ytmålas i valfri kulör. Dörrar har tvåpunkts stängning och hänglåsarrangemanget är placerat i en låda med skydds lock. Byggnaden kan levereras med kuverttak eller sadeltak, och med eller utan betongfundament. Plåtstationer är ett ekonomiskt fördelaktigt och flexibelt alternativ till betongstationer.

Utomhusbetjänad med betongsockel

Utomhusbetjänad plåtstation

Inomhusbetjänad plåtstation

Ovanstående ritningar är exempel på våra stationer.
Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en optimal lösning för ditt behov.