Smarta Elnät

Vårt mycket stora beroende av ständig kommunikation är bara ett exempel på hur samhället kräver kontinuerlig kraftförsörjning. Framtidens smarta elnät innebär kommunikation med varje nätstation och i princip avbrottsfria nätslingor. Om vi fick bygga helt nytt, vore det en självklarhet. Det finns redan felindikatorer som till låg kostnad mycket precist och säkert indikerar fel ute i distributionsnätet.

Smarta elnät ska även klara av lokal produktion. Det innebär att effektriktningen kan skifta och att vi måste ta hänsyn till bortkoppling vid fel inte bara från ett håll.

Miljöfaktorer är en annan viktig del, allt från att reducera förluster till att inte använda miljöpåverkande material i utrustning och processer. Dessutom förväntas nätbolagen leverera mer utan ökade avgifter, vilket kräver mindre underhåll och låga investeringskostnader.

Drivkrafter för förändring för elnätsbolagen

 

Kommunikation

All kommunikation är totalt beroende av kontinuerlig matning från elnätet.

Lokal produktion

Vissa sommardagar i Tyskland står solceller för 35% av den totala elproduktionen.

Effekttoppar

Snabbladdning av elbilar genererar effekttoppar i vårt elnät.

Batterilager

Ökat Bostadsbyggande i kombination med att
industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar ökar efterfrågan på elnätskapacitet.

Investera i framtidssäkra ställverk

I Sverige har vi gamla nät och måste därför blanda kommunikationsmodeller. Det är ekonomiskt tungt att åstadkomma det smarta elnätet under kort tid och det behövs en långsiktig investeringsstrategi för varje nätstationsslinga. Vilka stationer kan kompletteras, vilka är det inte lönt att investera i alls, och så vidare.

Vad som däremot går att göra omedelbart är att välja utrustning som är framtidssäker och anpassad till det önskade smarta elnätet. Här ser vi att det är nödvändigt att sätta in effektbrytare, inte bara för transformatorn utan också i linjefacken.

Med effektbrytare i linjefacken finns utrustningen som behövs för att skapa det avbrottsfria nätet redan på plats när tiden är kommen för att fullborda det smarta elnätet.

Framtidssäker distributions automation

Genom att använda tillförlitliga felindikatorer tillsammans med effektbrytare i högspänningsställverkets linjefack, samt snabb kommunikation mellan stationerna, kan sektioneringstiden reduceras till nästan noll. Liksom tidigare används en slinga med en öppen punkt. Felindikatorerna känner av i vilken kabelsektion felet är, varpå en automatik trippar effektbrytarna på var sida om den felaktiga kabelsektionen, vilket sektionerar bort felet (Effektbrytaren i fördelningsstationen som matar linjen hinner inte lösa ut). Därefter sluts effektbrytaren i den öppna punkten.